تبلیغات
انتقال یافته - پروفایل
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字نام: مهسا゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字اسمم توی نت: میس مهسا゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字شهر:اصفان゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字تولد:81/8/26゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字بهترین دوستام: بهارm .بهارgh .فرناز .دلسا .هانیه゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字اخلاقم: من آدم بیخیالیم و بی تفاوتیم و خیلیم رک و منتقی゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字دختر شیطونیم و هر کسیم باهام هر جور رفتار کرد همونجور باش رفتار میکنم.゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字خصوصیات ظاهری:موهای بلندو مشکی . چشم های مشکی و درشت . لاغر و قد بلند゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字کارای مورد علاقم: مسافرت . درس خوندن . وبلاگ نویسی . بیرون رفتن با دوستام゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ورزش های مورد علاقم: شطرنج . تیر و کمونم کار میکنم و عاشق والیبالم゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

آخرین مطالب